Home » De Wilp

De Wilp

De naam van De Wilp komt van de wulp (een weidevogel). Op een uithangbord van een herberg stond een regenwulp. De Wilp grenst aan Friesland. Het is de tweede grote kern in de gemeente en telt ongeveer 1624 inwoners. Vroeger was het een dorp, waar vooral veenarbeiders woonden. Friese arbeiders hebben het dorp ontgonnen. Nog steeds bestaat een groot percentage van de inwoners uit Friezen. Ook wordt er veel Fries gesproken. In De Wilp heeft een zuivelfabriek gestaan, ‘De Goede Hulp’. De fabriek is omstreeks 1900 in gebruik genomen. De melkproducten werden veelal over water vervoerd. De vaart door De Wilp werd in de twintiger jaren van de vorige eeuw gedempt. Na 1950 ontwikkelde het dorp zich tot een moderne plaats. Op het kerkhof staat een klokkenstoel. Deze bestaat uit een houten stellage waarin een klok is opgehangen. De hervormde kerk dateert van 1868. De gereformeerde kerk aan de Oosterweg werd in 1897 gebouwd.