Home » Disclaimer

Disclaimer

© / DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de inhoud van onze site besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig en/of onjuist is. Wij kunnen daarom niet garanderen dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de site raadpleegt en bieden u de informatie aan zonder enige garantie ten aanzien van de deugdelijkheid.

Wij sluiten daarom alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die via de site van Tourist Information Marum is verkregen.

Copyright

Tourist Information Marum behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen, tenzij anders overeengekomen is met de inzender. Bezoekers van deze site mogen geen informatie openbaar maken of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Tourist Information Marum.

Privacybeleid

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor wordt gegeven.

©2019 Tourist Information Marum