Home » Lucaswolde

Lucaswolde

(Gronings: Luukswold)

Is met 220 inwoners de kleinste kern van de gemeente Marum.
Het is een langgerekt dorp dat van oudsher bestond uit wildland van veen en struikgewas. De bebouwing was zeer verspreid en bestond maar uit enkele woningen. Het land behoorde toe aan boeren uit Marum, Niebert en Nuis.

Rond 1500 zou er een klooster gesticht zijn, met daarbij een kapel. Dit klooster, van de Susteren van Reyde, zou in de tachtigjarige oorlog geheel vernietigd zijn. Pas in 1878 werd een zandpad aangelegd naar Boerakker. Het dorp is bekend geworden door IJe Wijkstra schoot in januari 1929 hier vier politieagenten dood. Deze gebeurtenis is verfilmd. Even ten zuiden van de streek, aan het Dwarsdiep ligt een fraai natuurgebied in de polder de Oude Riet. Vooral voor vogelaars is dit een geliefd oord.