Home » Marum

Marum

Marum Ligt 25 km van stad Groningen, 12 km van Drachten en 37 km van Assen. Uniek van Marum is de centrale ligging, vrijwel op het punt waar de drie noordelijke provincies elkaar ontmoeten.

Marum ligt in de gelijknamige gemeente in de provincie Groningen. De naam komt van Mar (=water) en heim (=plaats); plaats aan het water (het Oude Diep). Van oudsher kent Marum een aantal buurtschappen te weten: de Linde, de Haar en de Malijk, de streek tussen de Kruisweg tot aan Nuis. Langs de boerderijen in het buurtschap Malijk liep de oude weg tot de Kruisweg. Deze sloot aan de weg liep door het oude centrum (Marum-west) en ging via de Haar naar Friesland. De gemeente werd gekenmerkt door lintbebouwing langs de doorgaande wegen. Marum is daarom een wegdorp in de veengebieden van Groningen. De in 1913 aangelegde tramlijn Groningen-Drachten leidde tot een snelle ontwikkeling van het gebied.
Tot 1948 werd de tram gebruikt voor personen- en goederenvervoer. Van 1948 tot 1985 werd de spoorbaan alleen gebruikt voor goederen.

Marum, met zo’n 5600 inwoners, beschikt over een goed geoutilleerd winkelbestand en er zijn goede sportvoorzieningen: een grote sporthal, tennisbanen en een binnen- en buitenmanege. Aan de Langestraat in Marum bevindt zich een verwarmd openluchtzwembad met een ruime zonneweide. Restaurant ‘De Kruisweg’, met een groot zalencentrum, geniet landelijke bekendheid.

Aan de rand van het dorp, in Marum-west aan de Noorderringweg, staat een monumentale 12e eeuwse romaanse kerk die in 2004 een uitgebreide renovatie heeft ondergaan.
Oorspronkelijk lag er een gracht om het hele terrein. De eenvoudige zaalkerk heeft een kleiner inspringend vijfzijdig gesloten koor en een tweeledige toren met naaldspits. Het oudste deel, het koor, dateert uit de tweede helft van de 12e eeuw en is daarmee een van de oudste bakstenen bouwwerken in Groningen. In het koor vindt u een dichtgemetselde ingang. Het schip en de toren van de kerk werden in de 13e eeuw gebouwd. In het midden van de 16e eeuw werd de toren verhoogd met een klokkenzolder en werd op het schip de huidige kap aangebracht. De noordgevel is in zijn geheel opnieuw beklampt, waarschijnlijk in 1770. In de 18e eeuw werd er weer een stuk van de toren afgehaald en werd de huidige naaldspits in 1886 toegevoegd. Bijzonder in het interieur van de kerk zijn de preekstoel van D.Duursma uit 1826 en de Herenbank van Jan de Rijk uit 1826.
De kerk is nu eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

De eerste gereformeerde kerk dateert van 1858 en stond aan de Kruisweg. Deze kerk is later afgebroken. De nieuwe kerk werd vlak achter de oude kerk gebouwd.

In 1918 werd de coöperatieve zuivelfabriek Zuidelijk Westerkwartier aan de Noorderringweg in gebruik genomen en is dat nog steeds. Deze zuivelfabriek is de grootste producent van Edammer kaas in West-Europa.

Ongeveer 5 km ten zuidoosten van Marum ligt Heineburen (tussen Jonkersvaart en Zevenhuizen). Daar ligt het natuurgebied het ‘Bolmeer’ en ‘Nanninga’s bos’, totaal 27 ha., en in beheer bij Het Groninger Landschap. Het Bolmeer is een pingo (10.000 jaar oud en ontstaan uit smeltend ijs). Het Bolmeer is alleen toegankelijk met excursies.

De afstand van Marum naar het gebied Trimunt (voormalig kloosterterrein) en De Haar is ongeveer 5 km. In deze omgeving werd ooit veen gewonnen. Nu een mooie omgeving met bos- en heidevelden. Met een aantal wandel en fietspaden door Staatsbosbeheer aangelegd.

Jilt Dijksheide ligt het dichtst bij Marum en is het enige overgebleven heideveld met grote ven waar nog een stuk onafgegraven hoogveen aanwezig is.